Ban Nội chính Trung ương: Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ Hai, 07/08/2023, 15:53 [GMT+7]
    Sáng 07/8/2023, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì các Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với cán bộ công tác tại Ban Nội chính Trung ương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Ban.
 
Quang cảnh Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương
    Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Công văn số 91-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Nội chính Trung ương tổ chức các Hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại các Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc quán triệt một số nội dung về việc giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ tóm tắt lý lịch nhân sự giới thiệu đề nghị quy hoạch; các đại biểu dự Hội nghị thống nhất và bỏ phiếu giới thiệu 04 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
 
Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt
Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt
    Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Đồng chí Trưởng Ban yêu cầu, việc rà soát, giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đúng đối tượng và phương hướng công tác nhân sự của Đảng; cán bộ được giới thiệu đưa vào quy hoạch là người thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển; đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đồng chí Trưởng Ban mong muốn các đồng chí được giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần tiếp tục phấn đấu, học tập, trau dồi kiến thức để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
    Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 4 bước: Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban (Bước 1); Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2); Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 3); Hội nghị tập thể Lãnh đạo Ban (lần 2, Bước 4).
Đặng Phước – Anh Hưng
.