Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công tại tỉnh Kon Tum

Thứ Bảy, 22/07/2023, 22:18 [GMT+7]
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương tại các phần mộ liệt sỹ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương các phần mộ liệt sỹ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương các phần mộ liệt sỹ Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Kon Tum
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ân cần thăm hỏi bà con huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ân cần thăm hỏi bà con huyện Sa Thầy
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum  
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương các phần mộ liệt sỹ Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thắp hương các phần mộ liệt sỹ Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1015, huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1015, huyện Sa Thầy 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trồng cây lưu niệm tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1015, huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trồng cây lưu niệm tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1015, huyện Sa Thầy
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trồng cây lưu niệm tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1015, huyện Sa Thầy
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trồng cây lưu niệm tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1015, huyện Sa Thầy 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1049, huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1049, huyện Sa Thầy
  Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1049, huyện Sa Thầy
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1049, huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trồng cây lưu miệm tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1049, huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trồng cây lưu miệm tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1049, huyện Sa Thầy
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trồng cây lưu niệm tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1049, huyện Sa Thầy
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trồng cây lưu niệm tại Bia di tích lịch sử điểm cao 1049, huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Rờ Khơi, huyện Sa Thầy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Rờ Khơi, huyện Sa Thầy 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho ông A Chi, thương binh hạng 1/4 ở đường Đống Đa, thành phố Kon Tum
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho ông A Chi, thương binh hạng 1/4 ở đường Đống Đa, thành phố Kon Tum
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và tặng quà cho đồng chí Sô Lây Tăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương thăm và tặng quà cho đồng chí Sô Lây Tăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum  
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban thăm hỏi gia đình đồng chí Nguyễn Thanh Cao, nguyên Bí thư Tỉnh ủy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban thăm hỏi gia đình đồng chí Nguyễn Thanh Cao, nguyên Bí thư Tỉnh ủy  
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho đồng chí Y Vêng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà cho đồng chí Y Vêng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

 Thu Huyền

.