Hội thảo khoa học: Giải pháp đột phá bảo đảm tính đồng bộ của các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới các mục tiêu "Không muốn", "Không thể", "Không dám", "Không cần" tham nhũng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Thứ Năm, 27/07/2023, 22:46 [GMT+7]
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội thảo
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì Hội thảo
Đồng chí PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì Hội thảo

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí PGS. TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận tại Hội thảo
Đồng chí PGS. TS Lê Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương 
Đồng chí Lê Hồng Hạnh, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên UBTWMTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và phát triển phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Lê Hồng Hạnh, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Ủy viên UBTWMTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và phát triển
Đồng chí TS. Đinh Văn Minh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Đồng chí TS. Đinh Văn Minh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ 
Đồng chí PGS. TS Vũ Công Giao, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng chí PGS. TS Vũ Công Giao, Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 
Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương
Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương 
Đồng chí TS. Phạm Hồng Vĩnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí TS. Phạm Hồng Vĩnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương 
Đồng chí Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội
Đồng chí Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội 
Đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Hà Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương 
Các đại biểu dự Hội thảo

Các đại biểu dự Hội thảo

 

 Anh Hưng

.