Ban Nội chính Trung ương làm việc với Đoàn trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Thứ Ba, 07/03/2023, 17:46 [GMT+7]
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Phạm Quang Vinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nam phi, kiêm nhiệm Cộng họa Na-mi-bi-a, Cộng hòa Dim-ba-bu-ê, Cộng hòa Bốt-xoa-na, Vương quốc Le-xô-thô và Vương quốc Ét-xoa-ti-ni
Đồng chí Phạm Quang Vinh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ca-na-đa
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Băng-la-đét
Đồng chí Hoàng Sỹ Cường, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi, kiêm nhiệm Cộng hòa Na-mi-bi-a, Cộng hòa Dim-ba-bu-ê, Cộng hòa Bốt-xoa-na, Vương quốc Lê-xô-thô, Vương quốc Ét-xoa-ti-ni
Đồng chí Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan, kiêm nhiệm Cộng hòa E-xtô-ni-a
Đồng chí Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Phần Lan, kiêm nhiệm Cộng hòa E-xtô-ni-a
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự buổi làm việc

 Đặng Phước

.