Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác Quý I năm 2023 ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố

Thứ Sáu, 31/03/2023, 15:04 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Các đồng chí chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Các đồng chí chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hải Phòng
Đồng chí Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định
Đồng chí Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định
Đồng chí Lê Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre
Đồng chí Lê Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chi đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chi đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hà Nội

 Đặng Phước

.