Hội thảo quốc tế và bài học cho Việt Nam trong việc tổ chức thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 17/03/2023, 14:38 [GMT+7]
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội Thảo
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội Thảo
Ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng Dự án Pháp luật và Tư pháp, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) phát biểu tại Hội thảo
Ông Kono Ryuzo, Cố vấn trưởng Dự án Pháp luật và Tư pháp, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Công Hồng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tham luận tại Hội thảo
Đồng chí Nguyễn Công Hồng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tham luận tại Hội thảo
Đồng chí Lê Văn Lân, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tham luận tại Hội thảo
Đồng chí Lê Văn Lân, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương tham luận tại Hội thảo
Ông Nguyễn Hưng Quang, Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự, Chủ tịch Trung tâm hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam tham luận tại Hội thảo
Ông Nguyễn Hưng Quang, Trưởng Văn phòng Luật sư NHQuang & Cộng sự, Chủ tịch Trung tâm hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam tham luận tại Hội thảo
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội thảo

 Các đại biểu dự Hội thảo

 Anh Hưng

.