Đồng Tháp: Tăng cường công tác cải cách tư pháp trên địa bàn

Thứ Sáu, 17/03/2023, 07:16 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy tổ chức đảng triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch công tác của các ngành tư pháp Trung ương về nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp, nhất là tham mưu các nội dung cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự 02 Hội nghị góp ý dự thảo Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hội thảo lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy do Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tư pháp tổ chức; tham mưu 02 văn bản lãnh đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới và công tác thi hành án dân sự, hành chính.
 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tập huấn nghiệp vụ “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp”
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tập huấn nghiệp vụ “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp”
    Duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh theo quy chế làm việc. Trong kỳ, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức 01 cuộc làm việc với các cơ quan tư pháp về kết quả hoạt động công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tư pháp thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm thẩm quyền, quy trình xử lý, cách thức tiến hành bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
 
    Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách tư pháp năm 2022. Công tác cải cách tư pháp được các ngành khối nội chính quan tâm thực hiện. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không xảy ra trường hợp oan, sai hay bỏ lọt tội phạm
 
    Các cơ quan tư pháp tiếp tục củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ, kiện toàn chức vụ lãnh đạo quản lý và chức danh tư pháp từng cấp, hoàn thành công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 -2025. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bổ trợ tư pháphoạt động đi vào nền nếp, đạt nhiều kết quả tích cực; kiện toàn kịp thời đội ngũ tổ chức bổ trợ tư pháp, nhất là ở lĩnh vực giám định; giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại, trong đó, đã thu hồi đăng ký hoạt động của 01 văn phòng công chứng (do không đủ công chứng viên).
 
    Cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tư pháp tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, trang bị, hỗ trợ kinh phí đầu tư: Các trụ sở làm việc của 12/12 Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện đã xây dựng mới hoặc cải tạo, chống xuống cấp; hỗ trợ kinh phí hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng kho chứa tang, tài vật có giá trị lớn trong kho tại Cục Thi hành án dân sự; đưa vào khai thác một số trụ sở Toà án cấp huyện.
Kim Long
.