Vĩnh Phúc: Tập trung thực hiện tốt công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp

Thứ Hai, 20/03/2023, 16:28 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2023, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2021-2025 trong năm 2023; kế hoạch hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; xây dựng tài liệu tuyên truyền pháp luật đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn; xây dựng báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo quy định của Bộ Tư pháp; biên tập, đăng tải 12 nội dung giới thiệu văn bản, 90 câu hỏi, đáp pháp luật, 05 tình huống pháp luật, 02 câu chuyện trên Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
 
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 (tháng 02/2023)
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 (tháng 02/2023)
    Ngành Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai Kế hoạch số 305/KH-UBND, ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, giai đoạn 2019-2023; tiếp tục công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu của các cơ quan liên quan và quy định của pháp luật; tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến vào 23 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện công tác lý lịch tư pháp năm 2023 và xây dựng báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước năm 2022 gửi Bộ Tư pháp.
 
    Các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn về bộ máy tổ chức; tăng cường cơ sở vật chất, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, nhất là đối với cán bộ có chức danh tư pháp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ và có đạo đức nghề nghiệp.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Chương trình công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023; hướng dẫn công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có tổ chức và xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 319/KH-CAT-PC02, ngày 02/02/2023 về kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình và nguyên nhân tội phạm tội xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác bắt, tạm giữ, điều tra xử lý tội phạm của Cơ quan điều tra hai cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 
    Viện Kiểm sát nhân tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm, phúc thảm; việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, quyết định trưng cầu giám định; việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát việc thi hành án hình sự; tham gia hỏi cung và trực tiếp lấy lời khai người bị bắt, bị tạm giữ. Qua công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đã ban hành 01 kiến nghị đối với Tòa án huyện. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động, kiểm sát cưỡng chế, kê biên, đấu giá, giao tài sản, tiêu hủy vật chứng… đều đảm bảo đúng pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Trong tháng 02/2023, Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử được 330/1.768 vụ án, vụ việc. Các vụ án, vụ việc chưa giải quyết đều còn trong thời hạn luật định và đang tiếp tục được xem xét, giải quyết; không có vụ án, vụ việc nào bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.
 
    Công tác bổ trợ tư pháp được quan tâm, các hoạt động bổ trợ tư pháp góp phần tích cực đảm bảo cho hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh và quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Hội đồng; kiểm tra, theo dõi việc đăng thông báo đấu giá của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; cấp thẻ đấu giá viên cho 01 trường hợp; cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho 01 văn phòng thừa phát lại; tiếp nhận 01 báo cáo hoàn thành tập sự hành nghề thừa phát lại đối với 01 trường hợp; xin ý kiến Bộ Tư pháp về xây dựng phần mềm cơ sơ dữ liệu về vi bằng.
 
    Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với các tổ chức hành nghề luật sư Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Luật sư trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; làm việc với các luật sư về việc tư vấn cho một số hộ dân tại khu hành chính 16 phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên liên quan đến việc thu hồi đất. 
Tuệ Minh
.