Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn

Chủ Nhật, 16/04/2023, 07:13 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Phiên họp thứ tư dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến vào: (1) Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023; (2) Dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; (3) Báo cáo kết quả, tiến độ các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất đánh giá: Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ kiểm tra, rà soát dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập 2 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, chuẩn bị đưa ra xét xử đối với 2 vụ án diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện khởi tố đối với một số vụ án tham nhũng, tiêu cực dư luận xã hội quan tâm và những sai phạm phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, qua phản ánh của công dân.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I/2023 cũng như ghi nhận các ý kiến của các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tại Phiên họp.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khắc phục, tháo gỡ các hạn chế, vướng mắc đã chỉ ra; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.
 
    Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tuyên truyền, vận động từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm, có nội dung hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc theo yêu cầu của Trung ương. Các cơ quan tố tụng tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về công tác giám định, định giá tài sản; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản đối với vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã thống nhất đưa 3 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo gồm: (1) Vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn; (2) Vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cải tạo, sửa chữa đập Rọ Soong, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc; (30 Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn.
                                                                                                 P.V
.