Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang

Chủ Nhật, 23/04/2023, 06:07 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang vừa tổ chức họp Phiên thứ ba dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá:
 
    Trong quý I/2023, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, nhất là các chỉ thị, kết luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban hành Chương trình công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Chỉ đạo; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Lãnh đạo cấp ủy, chỉ đạo các ngành công an, kiểm sát, toà án tỉnh đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. 
 
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Phiên họp
    Các cơ quan đã giải quyết xong 3/5 vụ án diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tổ chức xét xử sơ thẩm 3/4 vụ án diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức thanh tra 74 cuộc, phát hiện số tiền sai phạm 11.196 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 10.067 triệu đồng; xử lý về kinh tế 1.129 triệu đồng; ban hành 45 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.279,93 triệu đồng đối với 27 tổ chức, 18 cá nhân; xử phạt bằng hình thức khác 1 tổ chức và 5 cá nhân; chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan điều tra…
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.
 
    Về nhiệm vụ quý II/2023, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường nắm bắt thông tin qua các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời các cấp ủy trực thuộc về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm; phát hiện, ngăn ngừa những phát sinh vi phạm mới. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác cán bộ, tiếp dân, giải quyết đơn thư, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, lãnh đạo các cấp, không để phát sinh thành các vụ việc nổi cộm từ cơ sở.
 
    Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở để tránh làm sai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác quản lý, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường. Các cơ quan khối nội chính phối hợp đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
                                                                                    Ngô Hiền
.