Kon Tum: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 21/10/2022, 06:52 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Kon Tum tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Sở Tư pháp tỉnh đã tổ chức thẩm định 85 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 05 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tham gia ý kiến 106 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 86 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
 
    Công tác điều tra, xử lý tội phạm tuân thủ các quy định của pháp luật; công tác xây dựng, củng cố tổ chức các cơ quan điều tra tiếp tục được quan tâm. Công an tỉnh đã tổ chức tham gia góp ý kiến, hoàn thiện nhiều dự thảo văn bản pháp luật; xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an về công tác pháp chế, tư pháp; công tác giám định tư pháp luôn được chú trọng, triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác quản lý kho vật chứng, bảo vệ phiên tòa, dẫn giải, áp giải, hỗ trợ thi hành án được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (tháng 3/2022)
Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (tháng 3/2022)
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân; tiếp tục xây dựng, duy trì 100% đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm sát, kiến thức quốc phòng và lý luận chính trị; triển khai đầu đủ chế độ, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.
 
    Tòa án nhân dân đã triển khai Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về phiên tòa trực tuyến. Đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức thực hiện được 13 phiên tòa theo hình thức trực tuyến. Tòa án nhân dân hai cấp thực hiện dịch vụ công tư pháp và phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ việc của Tòa án; chỉ đạo các thẩm phán tích cực sử dụng, khai thác có hiệu quả phần mền trợ lý ảo; tổ chức tổng kết 01 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, có sự tham gia của tất cả các hòa giải viên hai cấp. 
 
    Tổ chức bộ máy của các cơ quan Thi hành án dân sự và đội ngũ chấp hành viên tiếp tục được củng cố, kiện toàn đáp ứng được yêu cầu công tác; triển khai kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của UBNDD tỉnh.
 
    Thực hiện công tác quản lý nhà nước về luật sư theo quy định. Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; hoàn thiện nhân sự Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh; đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư có 02 trường hợp. 
 
    Các tổ chức giám định tư pháp tiến hành công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác giám định tư pháp; ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp. 
 
    Các tổ chức hành nghề công chứng ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; báo cáo về lượng giao dịch bất động sản qua công chứng theo đề nghị của các đơn vị, địa phương; đề nghị các địa phương triển khai thực hiện 100% chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định; cấp thẻ công chứng viên cho 04 trường hợp, đăng ký tập sự hành nghề công chứng cho 02 trường hợp.
 
    Thành lập văn phòng thừa phát lại tại tỉnh Kon Tum; cung cấp thông tin về đăng ký hành nghề thừa phát lại cho Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố theo yêu cầu; đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về thừa phát lại; thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề thừa phát lại năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết.
Tuệ Minh
.