Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Hung-ga-ri

Thứ Hai, 17/10/2022, 16:11 [GMT+7]
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho ngài Tosth Bertalan Chủ tịch Đảng, Trưởng nhóm Nghị sĩ Đảng Xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho ngài Tosth Bertalan Chủ tịch Đảng, Trưởng nhóm Nghị sĩ Đảng Xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tòa Công lý tối cao Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tòa Công lý tối cao Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với bà Boszormesnyiné Dr. Kovacs, Phó Chánh án Thường trực Tòa Công lý tối cao Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với bà Boszormesnyiné Dr. Kovacs, Phó Chánh án Thường trực Tòa Công lý tối cao Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Viện kiểm sát tối cao Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Viện kiểm sát tối cao Hung-ga-ri
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho ngài Ibolya Tibor, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Hung-ga-ri
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho ngài Ibolya Tibor, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp Hung-ga-ri
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho ngài Robert Repassy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hung-ga-ri
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho ngài Robert Repassy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với ngài Robert Repassy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với ngài Robert Repassy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Cơ quan quản lý hành chính Tòa án quốc gia Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Cơ quan quản lý hành chính Tòa án quốc gia Hung-ga-ri
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho ông Áron Laszló Tóth, Chánh Văn phòng Cơ quan quản lý hành chính Tòa án quốc gia Hung-ga-ri
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà lưu niệm cho ông Áron Laszló Tóth, Chánh Văn phòng Cơ quan quản lý hành chính Tòa án quốc gia Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với ông Áron Laszló Tóth, Chánh Văn phòng Cơ quan quản lý hành chính Tòa án quốc gia Hung-ga-ri cùng các cộng sự
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với ông Áron Laszló Tóth, Chánh Văn phòng Cơ quan quản lý hành chính Tòa án quốc gia Hung-ga-ri cùng các cộng sự

 

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hung-ga-ri tại buổi tiếp và làm việc
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hung-ga-ri tại buổi tiếp và làm việc
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hung-ga-ri
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương chụp ảnh lưu niệm với bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hung-ga-ri

P.V

.