Bạc Liêu: Một số kết quả công tác nội chính 9 tháng năm 2022

Thứ Tư, 19/10/2022, 16:29 [GMT+7]
    9 tháng năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và các cấp ủy, tổ chức đảng đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và cải cách tư pháp (CCTP) gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TU, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đối với công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP ngày càng nâng cao.
 
Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức (Ảnh Báo Bạc Liêu)
Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức (Ảnh Báo Bạc Liêu)
    Lực lượng chức năng đã thụ lý điều tra 661 vụ/788 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 325 vụ/504 bị can; tạm đình chỉ điều tra 86 vụ/36 bị can; đình chỉ 16 vụ/12 bị can; đang điều tra 233 vụ/234 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 694 vụ/886 bị can. Thụ lý giải quyết 355 vụ/572 bị can. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm 436 vụ/726 bị cáo; kiểm sát xét xử phúc thẩm 127 vụ/193 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 6.500 vụ, việc các loại, gồm 577 vụ án hình sự; 3.088 vụ, việc dân sự; 2.668 vụ hôn nhân gia đình; 52 vụ án hành chính; 24 vụ án lao động và 91 vụ kinh doanh thương mại; đã giải quyết 4.906 vụ, đạt 75,48%.
 
    Ngành Thanh tra tiến hành triển khai 52 cuộc thanh tra hành chính tại 61 địa phương, đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm trên 19,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2,9 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp ngân sách trên 16,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức và 03 cá nhân; chuyển cơ quan  điều tra 01 vụ. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 476 cuộc tại 1.524 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã phát hiện 234 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 218 quyết định xử phạt hành chính; đã thu nộp ngân sách trên 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, qua công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 42 kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý thanh tra từ 2021 trở về trước, thu hồi ngân sách hơn 2,4 tỷ đồng.
 
    Trong kỳ, Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức 02 buổi tiếp 06 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại. Các đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện tổ chức tiếp 126 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền 181 vụ khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị phản ánh của công dân. Các đồng chí Bí thư cấp ủy cấp xã tổ chức tiếp 861 lượt công dân; tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền 243 vụ việc khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị khác của công dân.
Anh Hưng
.