Khánh Hòa: Ký kết Quy chế phối hợp với 03 đơn vị trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 17/10/2022, 14:45 [GMT+7]
    Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Khánh Hòa vừa chủ trì Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2022.
 
    Cũng tại Hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Tư pháp. Tham gia lễ ký kết có các đồng chí: Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lý Nguyễn Nguyên Vũ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Đại tá Đinh Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngãi Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 
Quang cảnh Lễ ký kết
Quang cảnh Lễ ký kết
    Nội dung của các Quy chế phối hợp tập trung vào công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 4 cơ quan trong việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tư pháp, cải cách tư pháp; công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác biên phòng trên địa bàn tỉnh.
 
    Việc ký kết và tổ chức thực hiện 03 Quy chế nói trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh.
Ban Nội chỉnh Tỉnh ủy Khánh Hòa
 
.