Hà Nam: Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Phiên họp thứ 2

Thứ Tư, 19/10/2022, 16:33 [GMT+7]
    Ngày 18/10/2022, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Phiên họp thứ 2. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp, cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Tại Phiên họp các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận các nội dung kết quả thực hiện Phiên họp lần thứ nhất và trọng tâm nhiệm vụ thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu 3 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, công tác PCTN,TC phải tiếp tục đẩy mạnh, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, bài bản, hiệu quả hơn “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhất là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm cho Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Thông báo kết luận số 04, ngày 13/7/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Phát huy hơn nữa vai trò của của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh PCTN, tiêu cực.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Kiện toàn Ban Chỉ đạo; tham mưu ban hành: Quy định về kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo.
 
    Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đối với những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, đề nghị các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, nhất là Ban Nội chính Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan tố tụng phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, thời gian.
 
    Các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính - ngân sách, y tế, giáo dục, phòng chống dịch... việc kê khai tài sản, thu nhập, việc thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát và các lĩnh vực, vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 
Nguyễn Thị Kiện
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.