Mức phạt đối với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Thứ Bảy, 24/09/2022, 06:59 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, pháp luật quy định như thế nào về hành vi làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức?
 
    Trả lời: Theo Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu, phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Làm giả hồ sơ để làm thêm con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước; Làm giả con dấu hoặc sử dụng con dấu giả; Chiếm đoạt, mua bán trái phép con dấu; Tiêu hủy trái phép con dấu.
 
Công an tỉnh Thừa thiên Huế thu giữ nhiều mẫu con dấu cùng các loại giấy tờ, chứng từ giả (Ảnh minh họa)
Công an tỉnh Thừa thiên Huế thu giữ nhiều mẫu con dấu cùng các loại giấy tờ, chứng từ giả (Ảnh minh họa)
    Như vậy, hành vi làm giả con dấu hoặc sử dụng con dấu giả sẽ bị phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi và trục xuất người nước ngoài vi phạm.
 
    Hiện nay, tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đều được quy định tại cùng một Điều luật. Cụ thể, theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả để thực hiện hành vi trái pháp luật có thể bị xử lý hình sự.
 
    Mức phạt áp dụng với tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như sau:
 
    1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.
 
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: Có tổ chức; Phạm tội 02 lần trở lên; Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; Thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm.
 
    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên.
 
    4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
 Thanh An
.