Hải Dương: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 14/10/2022, 08:02 [GMT+7]
    Trong 9 tháng năm 2022, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Hải Dương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022; thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác cải cách tư pháp; xây dựng, ban hành kế hoạch làm việc của các Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đối với 03 huyện và 01 ngành tư pháp cấp tỉnh. Các ngành tư pháp tỉnh và các huyện, thị, thành ủy tập trung cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp thực chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương sát với chương trình trọng tâm cải cách tư pháp của tỉnh.
 
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025; thực hiện kiểm tra, rà soát, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 06 nghị quyết. Sở Tư pháp tỉnh đã thẩm định 16 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định trước khi ban hành.
 
Công an tỉnh Hải Dương tập huấn nghiệp vụ thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2022  (tháng 9/2022)
Công an tỉnh Hải Dương tập huấn nghiệp vụ thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng năm 2022 (tháng 9/2022)
    Tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và Thi hành án đã được sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; bổ nhiệm các chức danh tư pháp được thực hiện đúng quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách tư pháp ở địa phương.
 
    Công an tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 về công tác chuyên môn đối với các đơn vị cấp phòng, các đơn vị công an cấp huyện, để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 36-KH/BCSĐ, của Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát tỉnh Hải Dương; tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, kiểm sát viên mới bổ nhiệm chức danh tư pháp, nhất là nguồn cán bộ kế cận có chất lượng, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đảm bảo công tác xét xử, giải quyết án cơ bản đúng quy định, không có án xét xử oan, sai, bỏ lọt người phạm tội; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan tố tụng tổ chức xét xử lưu động 53 vụ án; tổ chức được 140 phiên tòa rút kinh nghiệm; tổ chức phiên tòa tranh tụng đối với 100% các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thường mại và hành chính.
 
    Đối với các chức danh bổ trợ tư pháp, Hội Công chứng viên, Đoàn Luật sư tỉnh đều đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ luật sư, công chứng viên là thành viên của tổ chức mình. Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 tổ chức hành nghề luật sư, 16 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. Các tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia tố tụng với tư cách đại diện hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, người bị hại được 57 việc, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác 118 việc, trợ giúp pháp lý 33 việc; có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập là Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh và Trung tâm Pháp y tỉnh thuộc Sở Y tế, với 19 giám định viên tư pháp và 23 giám định viên tư pháp theo vụ việc; có 23 tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động, với 50 công chứng viên; có 06 văn phòng thừa phát lại đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
 
    Trong 9 tháng qua, Sở Tư pháp đã tổ chức 01 cuộc thanh tra hành chính, 15 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, luật sư, thừa phát lại; đã ban hành 14 kết luận thanh tra, đã tiến hành xử phạt hành chính đối với 12 cá nhân và 12 tổ chức vi phạm.
 
    Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp bảo đảm hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên đã tập trung giám sát việc thực hiện pháp luật tố tụng; giám sát đối với hoạt động của cơ quan điều tra hình sự và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành điều tra hình sự. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị nhiều nội dung được các cơ quan tư pháp tiếp thu và có biện pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót.   
Tuệ Minh
.