Thanh Hóa: Giám sát công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại một số địa phương

Thứ Năm, 18/05/2023, 20:35 [GMT+7]
    Từ ngày 15-18/5/2023, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại huyện Hà Trung, thành phố Thanh Hoá và Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
    Theo kết quả giám sát, từ năm 2021, 2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hoá, Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung và Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quy định của Trung ương, tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mặc dù số lượng đơn, thư nhiều và nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài chủ yếu liên quan đến những tồn đọng về đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; trong đó có những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư nhưng các địa phương, đơn vị đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, qua đó giúp ổn định tình hình cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Hà Trung
Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Hà Trung
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư ở các địa phương, đơn vị nói trên còn một số hạn chế, bất cập như: Việc tiếp công dân ở một số cấp ủy, chính quyền nhất là cơ sở có nơi chưa quan tâm đúng mức; việc bố trí nơi tiếp dân chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện; năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ tiếp dân còn hạn chế; một số địa phương còn tình trạng đơn, thư vượt cấp, kéo dài. Trong đó, thành phố Thanh Hóa còn 5 vụ việc, huyện Hà Trung còn 3 vụ việc phức tạp đông người, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là đất đai chiếm hơn 80% đơn khiếu kiện của công dân, nhiều vụ việc để tồn đọng lâu, khó giải quyết như việc cấp  đất trái thẩm quyền ở cấp xã, công tác giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác thanh tra, kiểm tra về tiếp dân, xử lý đơn, thư chưa thường xuyên; chưa xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư...
 
    Phát biểu tại các buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần đúc kết những kinh nghiệm quý báu trong công tác này để phát huy trong thời gian tới.
 
    Đồng chí Trưởng Đoàn Giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, xem đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của người đứng đầu các địa phương, đơn vị; góp phần bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng hình ảnh của cấp ủy đảng, chính quyền đối với người dân, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
    Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị này tiếp tục quán triệt nghiêm túc, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có nhiều đơn, thư của người dân như: đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư, trật tự xây dựng, việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước...
                                                                                  Hoàng Hoa
.