Quảng Ninh: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân

Thứ Sáu, 19/05/2023, 07:28 [GMT+7]
    Những năm qua, công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng. Nhất là, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương đã nghiêm túc chấp hành chế độ tiếp công dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; theo Luật Tiếp công dân năm 2013. Từ những cuộc tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tạo sự lan toả tích cực đến các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Các đồng chí bí thư cấp huyện, cấp xã đã chủ động dành thời gian trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe dân, đối thoại với dân; nghe và chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân. Đặc biệt ở những địa phương thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND cùng cấp, việc tiếp công dân của bí thư cấp ủy được thực hiện trực tiếp, đều đặn, hiệu quả.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp công dân thường kỳ (tháng 3/2023)
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp công dân thường kỳ (tháng 3/2023)
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập Hội đồng Tiếp công dân của tỉnh, Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tỉnh Quảng Ninh. Đây là mô hình mới, nhằm phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng các vụ án hành chính của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, như: Nội quy tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh, quy chế hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh; duy trì việc kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo … Các cấp, các ngành đều quan tâm, thực hiện tiếp công dân thường xuyên và đột xuất khi có công dân đến thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nhất là trong những trường hợp vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau; vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hướng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã nêu gương thực hiện tiếp công dân định kỳ. Từ năm 2015-2022, người người đứng đầu cấp ủy 3 cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 16.983 cuộc tiếp công dân định kỳ với 8.012 lượt công dân của 5.732 vụ việc; tổ chức 106 cuộc đối thoại trực tiếp với dân, trong đó có 101 đoàn đông người; tiếp dân đột xuất 97 cuộc với 242 công dân ở 104 vụ việc. Chủ tịch UBND tỉnh và cấp phó được ủy quyền, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện hơn 50.000 buổi tiếp công dân định kỳ.
 
    Tại các buổi tiếp công dân đã có sự tham gia của các cơ quan hữu quan, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh; đồng thời Hội đồng Tiếp công dân tỉnh đều thực hiện kết nối trực tuyến với các địa phương có công dân kiến nghị, khiếu nại để nghe thấu đáo vụ việc và có hướng chỉ đạo giải quyết phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch…
 
    Cùng với đó, việc tổ chức đối thoại đã giúp các cơ quan tham mưu và người giải quyết khiếu nại tìm hiểu rõ sự việc, có định hướng và biện pháp chỉ đạo đúng đắn, kết quả giải quyết tạo được sự đồng thuận nhất trí cao. Đồng thời, qua đối thoại cũng là dịp để người khiếu nại hiểu rõ các quy định của pháp luật, hiểu rõ chủ trương và chính sách; qua đối thoại nhiều trường hợp công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại, đơn tố cáo. Trong trường hợp cần có sự tham gia của các sở, ngành chuyên môn của tỉnh, các địa phương đã chủ động mời phối hợp làm việc để đảm bảo các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đều được xem xét, giải quyết thấu đáo, đúng pháp luật, hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện vượt cấp.
 
    Từ năm 2022 đến hết tháng 3/2023, toàn tỉnh có 879 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp, đã có 723 vụ việc được giải quyết, trong đó có 144 vụ việc công dân xin rút đơn. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục được xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Từ đó, tạo sự ổn định về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
                                                                                    Văn Hiếu
.