Lâm Đồng: Đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với Huyện ủy Cát Tiên

Thứ Tư, 17/05/2023, 14:25 [GMT+7]
    Ngày 16/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy Cát Tiên về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham gia Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Theo Báo cáo của Huyện ủy Cát Tiên, trong thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy luôn quan tâm, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên phổ biến, quán triệt các chị thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tăng cường nắm tình hình, triển khai các nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.
 
    Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động triển khai các biện pháp để thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, chú trọng việc kê khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. thực hiện có hiệu quả các quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; quy chế làm việc và quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính. Từ năm 2022 đến nay, huyện Cát Tiên chuyển đổi vị trí công tác đối với 23 trường hợp.
 
    Cùng với đó, huyện cũng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường trực Huyện ủy đã thực hiện tốt theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trực tiếp đối thoại để nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân và chỉ đạo xử lý có hiệu quả đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu, giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh của công dân đôi lúc còn thiếu thuyết phục, chưa sát với thực tế; một số nội dung tố cáo, phản ánh của công dân còn kéo dài chưa giải quyết dứt điểm; tiến độ điều tra, xác minh một số vụ việc liên quan đến các sai phạm trong thực hiện công trình, dự án còn chậm; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có lúc thực hiện chưa đồng bộ; việc phối hợp giữa các cơ quan tư pháp nhiều lúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao…
 
    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà huyện Cát Tiên đã đạt được trong thời gian qua.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Cát Tiên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên để nắm chắc, hiểu rõ tránh lúng túng khi triển khai thực hiện nhiệm vụ; quan tâm thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ trên tinh thần kiên quyết, kiên trì gắn với công tác phòng, ngừa tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm; góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.
                                                                                           Nguyễn Hiên
.