Bắc Kạn: Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 19/05/2023, 07:37 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn chủ trì Hội nghị. Hội nghị trực tuyến đã kết nối 197 điểm cầu, từ cấp tỉnh tới cấp xã, phường với hơn 8.600 cán bộ, đảng viên tham dự. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được tiếp thu nội dung về Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách ra đời với mục đích hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Cuốn sách được chuẩn bị công phu, bài bản, thể hiện là công trình lôgíc về mặt đề cương, khoa học về mặt nghiên cứu, chặt chẽ về các lập luận, chuẩn tắc về chính trị và truyền cảm hứng qua ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và đầy tâm huyết. Cuốn sách được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại để gần gũi hơn với đông đảo bạn đọc, góp phần lan tỏa sâu, rộng tinh thần, thái độ kiên quyết, rõ ràng, dứt khoát của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Cuốn sách được chia thành 03 phần: (1) Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; (2) Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; (3) Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. 
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đề nghị, thời gian tới, các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị triển khai nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung cốt lõi của cuốn sách gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu của địa phương, đơn vị, cơ quan; tổ chức tuyên truyền về nội dung, giá trị cuốn sách với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                            Kim Anh
.