Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau

Thứ Sáu, 26/05/2023, 18:48 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau vừa tổ chức họp thường kỳ tháng dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Theo Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo (từ ngày 20/3-19/5) của tỉnh Cà Mau cho thấy quyết tâm chính trị lớn của địa phương, với những kết quả quan trọng đạt được trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đã được triển khai theo đúng chủ trương, quy định với nhiều giải pháp cụ thể, quyết liệt, bám sát điều kiện thực tiễn.
 
Các đại biểu dự Cuộc họp
Các đại biểu dự Cuộc họp
    Trong đó, tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức về giá trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, kê khai tài sản, xây dựng quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị... nhằm ngăn chặn, phòng ngừa mầm móng của vi phạm tham nhũng, tiêu cực từ gốc. Công tác giám sát, phát hiện, xử lý các vi phạm tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Qua đó, đã xử lý 20 đảng viên vi phạm: 7 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 9 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; 2 đảng viên bị cách chức và 2 đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng.
 
    Việc xử lý kỷ luật đảng viên đã thể hiện tính nghiêm minh, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng đối với các hiện tượng đảng viên có biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”. Qua đó, làm trong sạch, vững mạnh, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; gắn với trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
 
    Cũng tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt tiến độ giải quyết 5 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, thông qua Tờ trình về việc đề xuất đưa 1 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; thống nhất chương trình, nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 6/2023.
                                                                               Theo Báo Cà Mau
.