Hậu Giang: Quán triệt sâu rộng nội dung cốt lõi Cuốn sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Năm, 25/05/2023, 21:16 [GMT+7]
    Sáng ngày 25/5, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; quán triệt nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 120 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham dự của hơn 14.000 đại biểu là cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên những nội dung cốt lõi trong các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và nguyên tắc kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong tình hình mới. Việc nghiên cứu, học tập nội dung các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong tác phẩm là hết sức quan trọng và cấp thiết. Đây là cơ hội để chúng ta tự soi, tự sửa mình, để “cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ”, củng cố vững chắc niềm tin và lý luận cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị nước ta ngày càng vững mạnh.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thông qua phổ biến, việc quán triệt của các diễn giả sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa và giá trị Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng; giúp cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong tỉnh cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động và quyết tâm thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương triển khai nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.  
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách tại Hội nghị
    Theo đó, Cuốn sách ra đời với mục đích hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2-2013) đến nay, khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Cuốn sách được chuẩn bị công phu, bài bản, thể hiện là công trình lôgíc về mặt đề cương, khoa học về mặt nghiên cứu, chặt chẽ về các lập luận, chuẩn tắc về chính trị và truyền cảm hứng qua ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và đầy tâm huyết. Cuốn sách được chia thành 03 phần: (1) Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; (2) Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; (3) Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. 
                                                                                                        P.V
.