Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa

Thứ Bảy, 29/04/2023, 07:21 [GMT+7]
    Chiều 27/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Phiên họp thứ 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo từ Phiên họp thứ 2 đến nay; báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác. 
 
    Tại Phiên họp, các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá, từ đầu năm đến nay, hoạt động của Ban Chỉ đạo đã đi vào nền nếp, ổn định, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh và đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể là, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đồng thời đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, tin báo, tố giác tội phạm. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Từ sau Phiên họp lần thứ 2 đến nay, các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò tham mưu, điều hòa, hỗ trợ các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tổng hợp, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được thời gian qua, nhất là hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, đúng nguyên tắc, đúng quy chế, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nắm vững, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo quy định; hoạt động “đúng vai, thuộc bài” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC. 
 
    Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội ở địa phương. Ban Chỉ đạo chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất; chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, thanh tra; có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót và kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những sai phạm. Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết khắc phục tệ “tham nhũng vặt” và tình trạng “trên nóng dưới lạnh”; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.
P.V
.