Nghệ An: Đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 29/04/2023, 06:09 [GMT+7]
    Quý I/2023, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An quan tâm, chú trọng và đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. 
 
    Theo đó, toàn ngành Thanh tra của tỉnh đã triển khai 121 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra phát hiện sai phạm 6.986 triệu đồng và 1.059m2 đất (trong đó kiến nghị thu hồi 5.879 triệu đồng, kiến nghị giảm giá trị quyết toán, giảm cấp phát vốn và kiến nghị khác 1.107 triệu đồng và 1.059m2 đất); kiến nghị xử lý hành chính 17 tổ chức và 86 cá nhân có sai phạm.
 
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Nghệ An
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Nghệ An
    Toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 161 cuộc thanh tra chuyên ngành; qua thanh tra phát hiện 388 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 401 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 1.952 triệu đồng. Một số lĩnh vực được chỉ đạo, tăng cường như: Lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện 22 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm 2.814 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.799 triệu đồng, kiến nghị khác 1.015 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 2 tổ chức, 8 cá nhân có sai phạm. Lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách, đã thực hiện 55 cuộc, qua đó phát hiện sai phạm 4.171 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 4.080 triệu đồng, kiến nghị khác 92 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 8 tổ chức 25 cá nhân có sai phạm. Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đã thực hiện 26 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 1.059m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 2 tổ chức và 15 cá nhân có sai phạm.
 
    Toàn ngành đã thực hiện được 36 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành và đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 5 tổ chức, 38 cá nhân có sai phạm.
Cũng trong quý I/2023, các cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 14 vụ/38 bị can. Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý, giải quyết 3 vụ/9 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý sơ thẩm 8 vụ/30 bị cáo; đã xét xử 2 vụ/6 bị cáo.
 
    Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt; thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13, ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 7/01/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
                                                                                                   P.V
.