Nam Định: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 01/12/2021, 10:05 [GMT+7]
    Trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Nam Định đã có những chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
 
    Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm ban hành các văn bản để kịp thời triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng, như: Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC); tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN”; tổng kết việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh giai đoạn 2016-2019…
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Nam Định
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại điểm cầu Nam Định
    Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Đề án 861 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh. Qua đó, đã tổ chức được 23 hội nghị tuyên truyền với 2.878 người tham dự, phát hành 820 tài liệu về phòng, chống tham nhũng để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh xã tiếp tục được nhiều đơn vị trong tỉnh triển khai áp dụng. Tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Bài dự thi của người tham gia đã được Thanh tra tỉnh tập hợp, nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi với khoảng 5.300 bài có chất lượng.
 
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng cũng được quan tâm thực hiện. Số vụ việc tham nhũng được phát hiện, xem xét xử lý là 17 vụ việc với 71 đối tượng. Trong đó, số vụ phát hiện mới trong kỳ là 7 vụ với 13 đối tượng; số vụ phát hiện trong kỳ trước được điều tra, xét xử trong kỳ này là 10 vụ với 58 đối tượng; 3 vụ đang trong giai đoạn điều tra, 14 vụ đã được Tòa án nhân dân các cấp xét xử theo thẩm quyền. Số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện, gồm: 7,787 tỷ đồng và 6.787,62 m2 đất; đã thu hồi được 200 triệu đồng và 811,7 m2 đất.
                                                                                                     P.V
.