Hội nghị trực tuyến Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 17

Thứ Tư, 01/12/2021, 10:03 [GMT+7]
    Ngày 30/11, tại Thanh tra Chính phủ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 17.
 
    Trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, với tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam đã cùng với các nước thành viên ASEAN vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu ưu tiên hợp tác đề ra, góp phần định vị ASEAN trong một thế giới chuyển đổi là một cộng đồng hài hòa, sáng tạo, gắn kết, có bản sắc, trách nhiệm và khả năng thích ứng cao. 
 
Các đại biểu Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị
Các đại biểu Thanh tra Chính phủ tham dự Hội nghị
    Trong khuôn khổ hợp tác của Nhóm ASEAN-PAC, Thanh tra Chính phủ Việt Nam rất vinh dự được tiếp nối Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) Thái Lan đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN-PAC giai đoạn 12/2020 - 11/2021. Cùng với các cơ quan thành viên ASEAN-PAC, chúng ta đã vượt qua các rào cản về không gian, thời gian và phương thức tương tác nhằm khắc phục những khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra để trải qua một nhiệm kỳ hoạt động tốt đẹp, hiệu quả với nhiều kết quả nổi bật.
 
    Thanh tra Chính phủ đã tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch của Nhóm, đặc biệt là việc đăng cai tổ chức và điều hành thành công các sự kiện của Nhóm, đại diện Nhóm tham dự các sự kiện liên quan của ASEAN và làm việc, trao đổi với các cơ quan, tổ chức đối tác, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác về phòng, chống tham nhũng nói riêng và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nói chung giữa các quốc gia trong khu vực.
 
    Thông qua Hội thảo, các đại biểu đã được chia sẻ những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết, đặc biệt là một số thực tiễn tốt của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới về kiểm soát tài sản và thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, để từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nói riêng và phòng, chống tham nhũng nói chung tại quốc gia mình.
 
    Thanh tra Chính phủ Việt Nam cũng đã đại diện cho Nhóm tham gia một số hội nghị và hợp tác với các đối tác bên ngoài, cụ thể là tham dự trực tuyến Hội nghị Điều phối lần thứ 13 của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (ASCCO) do Ban Thư ký ASEAN tổ chức. Tại Hội nghị, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã trình bày báo cáo về các hoạt động của ASEAN-PAC liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch chi tiết APSC 2025. Việc tham dự Hội nghị này tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng được ghi nhận của ASEAN-PAC với tư cách là một thực thể liên kết với ASEAN trong khuôn khổ hợp tác chung, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN minh bạch và liêm chính.
                                                                                                  P.V
.