Ban Nội chính Trung ương sơ kết Quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thứ Sáu, 26/11/2021, 20:26 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại Hội nghị
Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

 Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đặng Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Đặng Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Đăng Phi, Phó Chánh thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Trần Đăng Phi, Phó Chánh thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Tạ Quang Đôn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Tạ Văn Giang, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ, Ban Nội chính Trung ương công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” và Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho lãnh đạo, cá nhân và tập thể Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Nội chính Đảng
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ, Ban Nội chính Trung ương công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” và Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho lãnh đạo, cá nhân và tập thể Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Nội chính Đảng
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương cho lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương cho lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho cá nhân, tập thể Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho cá nhân, tập thể Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồng chí Tạ Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho lãnh đạo, cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của Ngân hàng Việt Nam
Đồng chí Tạ Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho lãnh đạo, cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của Ngân hàng Việt Nam
Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương
Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho lãnh đạo cấp vụ, Ban Nội chính Trung ương
Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam” cho lãnh đạo cấp vụ, Ban Nội chính Trung ương
Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho lãnh đạo cấp vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của Ngân hàng Việt Nam
Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho lãnh đạo cấp vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của Ngân hàng Việt Nam
Lãnh đạo hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm
Lãnh đạo hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm

 Đặng Phước

.