Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm toán Nhà nước" tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước

Thứ Hai, 08/11/2021, 09:47 [GMT+7]
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán Bộ, Ban Nội chính Trung ương công Quyết định tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương của Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Đại Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán Bộ, Ban Nội chính Trung ương công Quyết định tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương của Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước; Vũ Văn Họa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Đặng Thế Vinh, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước; Vũ Văn Họa, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Đặng Thế Vinh, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước; Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trunng ương
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trunng ương
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Vũ Văn Họa, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí thuộc Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng; Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng và Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng
Đồng chí Vũ Văn Họa, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” cho các đồng chí thuộc Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng; Vũ Việt Phương, Phó Vụ trưởng và Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng
Đồng chí Vũ Văn Họa, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước trao tặng Bằng khen của Tổng kiểm toán Nhà nước cho các đồng chí thuộc Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng và Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng đã có thành tích trong công tác phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước
Đồng chí Vũ Văn Họa, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước trao tặng Bằng khen của Tổng kiểm toán Nhà nước cho các đồng chí thuộc Vụ Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng và Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng đã có thành tích trong công tác phối hợp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của Kiểm toán Nhà nước, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước

 Đặng Phước

.