Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc tại An Giang

Thứ Hai, 08/11/2021, 16:54 [GMT+7]
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Các đại biểu dự buổi làm việc
Các đại biểu dự buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi làm việc

    Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trao phần thưởng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan tỉnh An Giang vì có thành tích trong công tác tham mưu, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc 

Ban Nội chính tỉnh
Ban Nội chính tỉnh
Công an tỉnh
Công an tỉnh
Tòa án nhân dân tỉnh
Tòa án nhân dân tỉnh
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

 P.V

.