Bắc Ninh: Thực hiện 136 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.179 đơn vị, doanh nghiệp

Thứ Sáu, 26/11/2021, 07:04 [GMT+7]
    Theo báo cáo năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 136 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.179 đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 37,5 tỷ đồng và hơn 20 nghìn m2 đất. Đặc biệt, ngành Thanh tra chú trọng thực hiện sau thanh tra, kiểm tra. Với kết luận thanh tra hành chính, đến nay đã thực hiện về tiền hơn 472 triệu đồng trên tổng số hơn 548 triệu đồng (đạt 86,1%); thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã thu hồi về kinh tế gần 332 triệu đồng, số tiền vi phạm đã xử lý khác 762,5 triệu đồng.
 
    Riêng Thanh tra tỉnh, năm 2021 đã thực hiện xong 44/55 kết luận, quyết định (đạt 80%); đã thu hồi về kinh tế được gần 33,4 tỷ đồng trên tổng số hơn 33,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ ấn tượng 98,6%; số tiền phải xử lý khác là hơn 252 tỷ đồng, đến nay đã xử lý được gần 243 tỷ đồng, đạt 96,3%; về đất đai đã xử lý được 1.707,6m2/2.190,2m2. Đồng thời, kiến nghị, xử lý 18 tổ chức, 27 cá nhân liên quan đến vi phạm.
 
Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
    Đạt được kết quả trên là nhờ các cuộc thanh tra được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Kết luận thanh tra đảm bảo sự chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.
 
    Thực hiện Luật PCTN và Nghị định 59/2019 của Chính phủ, hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác. Năm 2021, tỉnh Bắc Ninh đã luân chuyển 71 cán bộ, công chức, viên chức.
 
    Đáng chú ý, Bắc Ninh đặc biệt chú trọng thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 122 về kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng có văn bản hướng dẫn, triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập và văn bản bàn giao hồ sơ kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
 
    Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng cũng được quan tâm, chú trọng. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 41 đơn vị là đầu mối tổ chức kê khai với 834 đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Đến nay, có 834/834 đơn vị gửi báo cáo, đạt 100%; với tổng số 6.546/6.546 người phải kê khai, các bản kê khai này đã được công khai theo quy định. Không có ai bị xử lý trách nhiệm trong kê khai tài sản, thu nhập. Qua thanh tra, không có vụ việc tham nhũng nào bị phát hiện và xử lý.
 
    Tỉnh chú trọng phát huy trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19, nhưng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên vẫn tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đã tổ chức trên 150 cuộc giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia tích cực giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nhằm phát hiện và kịp thời phản ánh, thông tin về các hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức đến các cơ quan có thẩm quyền.
                                                                                       Mạnh Hùng
.