Đoàn công tác của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Thứ Hai, 08/11/2021, 09:40 [GMT+7]
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao   phần thưởng của Ban Chỉ đạo cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao phần thưởng của Ban Chỉ đạo cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao  phần thưởng của Ban Chỉ đạo cho Công an tỉnh Đồng Nai
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trao phần thưởng của Ban Chỉ đạo cho Công an tỉnh Đồng Nai

 P.V

.