Quảng Bình: Ngành Thanh tra tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các Đoàn thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Tư, 01/12/2021, 06:49 [GMT+7]
    Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, tỉnh Quảng Bình tiến hành phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới với phương châm: “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”, để đảm bảo đúng mục tiêu theo kế hoạch đề ra trong công tác thanh tra trên phạm vi toàn địa bàn tỉnh, Quý IV/2021 Ngành Thanh tra Quảng Bình đã chủ động, tích cực đốc thúc, rà soát nội dung, tiến độ thực hiện.
 
    Trong tháng 10/2021, toàn Ngành Thanh tra đã thực hiện 42 cuộc thanh tra, kiểm tra; tháng 11/2021 đã thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra công tác quản lý tài chính và huy động tài trợ; thu-chi các khoản thu khác tại các trường học; thanh tra ngân sách và công tác chi trả một số chế độ, chính sách; thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đường bộ, đường thủy nội địa; kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ; giám sát kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động hành nghề thú y, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với một số đơn vị chủ rừng, cơ sở cưa xẻ, chế biến, kinh doanh lâm sản; kiểm tra, rà soát thông tin nhạy cảm trên báo chí và thông tin xấu độc trên mạng xã hội, chấn chỉnh một số tài khoản facebook đăng tải thông tin chưa đúng quy định; kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ, việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19....
 
Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình công bố quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình công bố quyết định thanh tra tại Công ty cổ phần Môi trường và phát triển đô thị
    Qua thanh tra, kiểm tra,  trong tháng 10/2021, đã phát hiện sai phạm hơn 422 triệu đồng, kiến nghị thu hồi gần 25 triệu đồng, xử lý tài sản vi phạm hơn 100 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng; tháng 11/2021, đã phát hiện sai phạm hơn 1 tỷ 400 triệu đồng, kiến nghị thu hồi hơn 600 triệu đồng, xử lý tài sản vi phạm hơn 165 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 250 triệu đồng, kiến nghị khác hơn 400 triệu đồng. 
 
    Đạt được những kết quả trên là nhờ các cuộc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kết luận thanh tra đảm bảo sự chính xác, đúng quy định của pháp luật; các cuộc thanh tra được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh đang xảy ra.
Đồng thời, Thanh tra tỉnh tích cực, chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng dự thảo văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 - 2021 và các năm tiếp theo; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP, ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ trong phạm vi cơ quan thanh tra tỉnh nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ công vụ,... Thời gian còn lại của năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các Đoàn thanh tra, đảm bảo triển khai, kết thúc đúng tiến độ, thanh tra đúng nội dung, phạm vi theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Lê Hà Anh Tâm
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.