Đoàn công tác của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Thứ Tư, 24/11/2021, 15:20 [GMT+7]
    Ngày 23/11/2021, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạoTrung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa để kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương và Tòa án nhân dân tối cao. 
 
    Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh ủy Khánh Hòa có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa: Trong 9 tháng năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phổ biến, quán triệt, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020 và các Phiên họp của Ban Chỉ đạo.
 
    Chú trọng triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ để phòng, chống tham nhũng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 352 trường hợp; thực hiện 46 cuộc kiểm tra đối với 108 đơn vị trong việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; 36 cuộc kiểm tra đối với 94 đơn vị về chế độ định mức, tiêu chuẩn; 66 cuộc kiểm tra đối với 71 đơn vị về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các sai phạm, nhất là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, có đơn, thư phản ánh, tố cáo tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra, cấp ủy đảng các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 55 đảng viên sai phạm; trong đó, đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên có hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 01 tổ chức đảng. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, thi hành án, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết, không chờ kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra, thi hành án.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu kết luận buổi làm việc
    Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các cuộc họp để nghe các cơ quan chức năng báo cáo tình hình xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án để cho ý kiến về chủ trương, định hướng đối với 03 vụ án, 04 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và 05 vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.
 
    Trong 9 tháng năm 2021, Cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra 16 vụ/35 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế; trong đó, khởi tố mới 10 vụ/29 bị can; đã kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 05 vụ/06 bị can. Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm 02 vụ án/03 bị cáo; đã thu hồi được số tiền và tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế là 4 tỷ/9,97 tỷ đồng trong 12 vụ án.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động tự kiểm tra, thanh tra còn hạn chế; công tác giám định, định giá tài sản còn chậm, nên ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý vụ việc, vụ án; tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế chưa cao…
 
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá: Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tích cực chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, thanh tra của Trung ương; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về phòng, chống tham nhũng...
 
    Về nhiệm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đã đề ra; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương mới ban hành về xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các văn bản mới ban hành; tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra của Trung ương, với tinh thần rõ tới đâu, xử lý tới đó; cần công khai kết quả xử lý cán bộ sai phạm để Nhân dân biết, giám sát. Từ đó, tạo sự tin tưởng của người dân vào Đảng, chính quyền.
Cù Tất Dũng
.