Phú Yên: Một số kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 30/10/2019, 19:42 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, ngày 28/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU thực hiện 02 chương trình kiểm tra, gồm: Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW về kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyế số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã xét xử sơ thẩm vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh
    Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2018 và kết quả đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác các cảng cá trên địa bàn tỉnh, giải đoạn 2013-2018; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018 và việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng khóa XII từ năm 2016-2019.
 
    Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật 20 đảng viên; trong số đó có nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển tỉnh Phú Yên; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa; Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập cộng đồng thuộc Sở Giáo dục và Đào Tạo… Kết luận 03 đảng viên có sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định; xử lý cảnh cáo 02 đảng viên, khiển trách 01 đảng viên.
 
    Thông qua công tác kiểm tra, rà soát các kết luận thanh tra và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phát hiện và chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến tiêu cực, tham nhũng xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Phú Yên và đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Tuy Hòa tiếp tục làm rõ. Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan chức năng chuyển vụ việc có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 cho Công an tỉnh để điều tra, giải quyết theo quy định.
 
    Từ đầu năm tới nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý điều tra 06 vụ/16 bị can; trong đó có 03 vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trạm Y tế An Cư, huyện Tuy An; xảy ra tại Tòa án nhân dân tỉnh và xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết 04 vụ/09 bị can. Toà án nhân dân hai cấp thụ lý xét xử 07 vụ/13 bị cáo. 
 
    Công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh mục các vụ việc, vụ án trong danh mục năm 2019 được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã xác định có 07 vụ, việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; 05 vụ, việc diện cấp ủy cấp huyện chỉ đạo và 20 vụ, việc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Các vụ việc, vụ án được giải quyết bảo đảm theo tiến độ, đúng quy định của pháp luật. 
Cù Tất Dũng
.