Kiểm tra các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương tại Bộ Tư pháp

Thứ Tư, 30/10/2019, 19:28 [GMT+7]
    Chiều 29/10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1154 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.
 
    Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, mục đích của buổi làm việc là đóng góp hoàn chỉnh, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả mà Đoàn kiểm tra phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng để báo cáo Ban Bí thư. Trong dự thảo Báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, phân tích nguyên nhân, đưa ra đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất, kiến nghị đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành đợt kiểm tra; đồng thời mong muốn nhận được những góp ý của Bộ Tư pháp để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo.
 
    Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, thời gian qua, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan đã làm việc tích cực, chuẩn bị nội dung kiểm tra. Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ đã góp ý trực tiếp và cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời mong muốn các thành viên Đoàn kiểm tra có thể nêu thêm vấn đề để Bộ bổ sung thêm, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình Ban Bí thư.
 
    Trước đó, Đoàn Kiểm tra đã có hoạt động khảo sát thực tế, kiểm tra việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và các Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
    Qua kiểm tra, khảo sát rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt và hiệu quả sự nêu gương của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp mong muốn, thông qua kiểm tra rút ra được những kinh nghiệm quý để công tác Đảng của Bộ Tư pháp đạt được nhiều kết quả thiết thực, cụ thể.
                                                                                           Thu Hương
.