Sóc Trăng: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 23/08/2019, 16:38 [GMT+7]
    Trong tháng 7, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn, trong đó đã tập trung đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt công khai các bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tại cơ quan, đơn vị; xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26-02-2007 của Bộ Nội vụ; tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính và đổi mới công nghệ.
 
Sóc Trăng triển khai Luật phòng, chống tham nhũng đến các cấp, các ngành
Sóc Trăng triển khai Luật phòng, chống tham nhũng đến các cấp, các ngành
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sóc Trăng thực hiện chuyên mục và chuyên trang tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình phát sóng chuyên mục về công tác phòng, chống tham nhũng với thời lượng mỗi chuyên mục từ 5 đến 10 phút.
 
    Nhìn chung, trong tháng các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng và Nhà nước; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được thực hiện sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 26-12-2018 về thực hiện cải cách hành chính năm 2019, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử theo quy định, bảo đảm các tiêu chí thành phần của chỉ số cải cách hành chính. Hiện tại, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh là 1.818; qua việc thường xuyên công bố mới, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính góp phần giúp giải quyết ngắn gọn, nhanh chóng, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
    Tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18-02-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, góp phần tích cực trong việc giáo dục, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đối với 2 bị cáo Châu Hoài Phương và Ung Văn Thanh.
                                                                                        Nguyễn Hiên
.