Đồng Tháp: Công tác cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả quan trọng

Thứ Ba, 13/08/2019, 14:49 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; Châu Hồng Phúc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện công tác cải cách tư pháp nghiêm túc, chặt chẽ, đúng lộ trình mà nghị quyết đề ra. Cụ thể, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch trọng tâm công tác cải cách tư pháp; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất tổ chức họp các cơ quan tư pháp để nghe báo cáo kết quả hoạt động và những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp, đồng thời định hướng xử lý một số vụ án có tính chất phức tạp.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020. Qua triển khai thực hiện, đội ngũ luật sư tăng gấp đôi về số lượng và tổ chức hành nghề luật sư gấp 3 lần. Từ năm 2005 đến nay, có hơn 2.330 lượt luật sư tham gia các phiên bào chữa cho bị cáo, bảo vệ cho người bị hại. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và 2 Chi nhánh ở thị xã Hồng Ngự,  thành phố Sa Đéc được củng cố, kiện toàn; số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tăng qua các năm, chất lượng từng bước được nâng lên. Tính từ tháng 6-2005 đến tháng 6-2019 thực hiện trợ giúp pháp lý hơn 50 ngàn vụ việc.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 49. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND và Ban pháp chế HĐND tỉnh tiến hành các hoạt động giám sát đối với các cơ quan tư pháp nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại để kiến nghị, khắc phục góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động CCTP.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương tập trung khắc phục những hạn chế, vướng mắc qua thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là nâng cao nhận thức của một số cấp ủy lãnh đạo đối với công tác CCTP; các cơ quan tư pháp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết khó khăn từ cơ sở. Đồng thời, siết chặt kỷ cương kỷ luật, có biện pháp khắc phục triệt để việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự kéo dài; bản án, quyết định bị hủy, sửa; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp, nhất là phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
 
    Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 22 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.
                                                                                         Trịnh Hoàn
.