Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre: Theo dõi, nắm tình hình các vụ việc, vụ án tham nhũng

Thứ Ba, 20/08/2019, 12:30 [GMT+7]
    Trong tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ đạo giải quyết vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú.
 
    Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019 và tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2018; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2019.
 
Một hội nghị về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tỉnh Bến Tre
Một hội nghị về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tỉnh Bến Tre
    Ban hành văn bản đề nghị: các huyện ủy, thành ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện Công văn 2059-CV/TU ngày 03-07-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
Theo dõi tình hình liên quan khu đất Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, có 04 hộ đã tiến hành xây cất trái phép trên phần đất thuê. Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Ba Tri kiểm tra và có biện pháp xử lý kiên quyết, ngăn chặn, không để các hộ dân tiếp tục xây cất nhà xong rất khó giải quyết, ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh - chính trị tại địa phương đồng thời giao Thanh tra tỉnh phối hợp các ngành rà soát, đề xuất việc xử lý; triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 04-03-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, tiến độ giải quyết 11 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế, chức vụ.
 
    Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Ba Tri, Mỏ Cày Bắc; Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
 
    Báo cáo tổng kết phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; kết quả hoạt động và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan 6 tháng đầu năm 2019; kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 17-04-2015 của Bộ Chính trị; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
                                                                       Hoàng Kiếm
.