Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 23/08/2019, 16:17 [GMT+7]
    Ngày 22- 8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng Sản, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 
 
    Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động nhằm tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Hội thảo góp phần làm đầy đủ, phong phú và thấu đáo hơn những nhận thức và hành động; xác định rõ những nhiệm vụ đặt ra, những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống gắn liền với những yêu cầu cấp thiết của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, để việc noi gương Người đi vào thực chất, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí, hoặc làm theo phong trào.
 
    Do đó, cần phải làm cho việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở thành một nhu cầu văn hóa, tự giác, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là công việc, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
 
    Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, luôn hướng về Bác, nguyện học tập, làm theo và noi gương Bác. Từ việc thực hiện các chỉ thị của Trung ương, trong các đơn vị đã xuất hiện những tập thể, tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 
 
    60 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cán bộ hoạt động thực tiễn được trình bày và gửi tới hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, những nguyên tắc, phương pháp trong tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương qua những kết quả đạt được cùng những hạn chế, yếu kém cần khắc phục.
 
    Các đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp Trung ương và một số địa phương chia sẻ những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm mới, mô hình hay trong thực hiện noi gương Bác, góp phần tuyên truyền, nhân rộng tạo hiệu ứng lan tỏa trong Đảng và xã hội. Qua đó, những bài học kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là lan tỏa phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
                                                                                            Thùy Linh

 

.