Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Thông tấn xã Việt Nam

Thứ Sáu, 16/08/2019, 15:58 [GMT+7]
    Ngày 15-8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).
 
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN; đại diện lãnh đạo cấp ủy các đơn vị chức năng của TTXVN.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo Báo cáo của Đoàn công tác, về công tác thông tin, tuyên truyền về công tác PCTN, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thông tin trong toàn ngành thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh các hoạt động PCTN, lãng phí trên phạm vi cả nước. 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị thông tin nguồn của TTXVN đã sản xuất, đăng phát khoảng 600 tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình, tin đồ họa về lĩnh vực PCTN, lãng phí. Các đơn vị thông tin đối ngoại của TTXVN đã khai thác, biên tập, dịch sang 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung và Tây Ban Nha, với số lượng gần 600 tin, bài để các báo và các hãng thông tấn nước ngoài khai thác, sử dụng; các tin bài đều được kiểm duyệt thông tin chặt chẽ, với nhiều khâu biên tập, hiệu đính, duyệt trước khi đăng, phát. Thông tin của TTXVN đã góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo thuận lợi cho công tác PCTN, lãng phí và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.
 
    Về kết quả công tác PCTN của TTXVN, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động từ công tác bổ nhiệm, bố trí, quy hoạch, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động đến các vấn đề tài chính theo đúng các quy định của nhà nước; thực hiện các quy chế, quy định về định mức, chế độ, tiêu chuẩn đã ban hành bảo đảm việc chi tiêu minh bạch, tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả; toàn ngành có 619 người thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập (100%); một số đơn vị trong ngành đã tiến hành việc chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đối với nhân viên kế toán, nhân viên cung ứng, mua sắm tài sản công...
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, Đảng ủy TTXVN tiến hành 01 cuộc kiểm tra công tác Đảng, 02 cuộc giám sát chuyên đề. Các đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy TTXVN đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra, 03 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc và cá nhân đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra, 01 giám sát chuyên đề. Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra đối với 02 chi bộ trực thuộc, 06 cuộc giám sát chuyên đề. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp tham nhũng. 
 
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN đã được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhưng còn ít các chương trình, bài viết, chuyên đề chuyên sâu so với các lĩnh vực khác; việc tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN; phê phán, lên án những hành vi sai trái, lợi dụng chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết nội bộ còn hạn chế; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định còn hạn chế, chưa hiệu quả, như giải pháp chuyển đổi vị trí công tác còn ít. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp TTXVN chưa có nghiệp vụ chuyên sâu về kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực PCTN…
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu kết luận
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN phát biểu kết luận
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo về PCTN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của TTXVN trong công tác PCTN thời gian qua.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, yêu cầu của công tác đấu tranh PCTN ngày càng cao, ngày càng quyết liệt nên đòi hỏi công tác tuyên truyền phải mạnh mẽ hơn. TTXVN cần tiếp tục duy trì và tập trung vào một số lĩnh vực mới, lĩnh vực còn khó khăn, hạn chế trong công tác PCTN, như đấu tranh PCTN ở cấp cơ sở, mối quan hệ giữa những người thực thi công vụ và công dân... để mọi người dân đều cảm nhận được thành tựu của công tác đấu tranh PCTN; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
 
    Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị TTXVN chú trọng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó lấy phòng là chính, thể hiện qua việc thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực chi tiêu nội bộ, thực hiện các tiêu chuẩn, định mức; chuyển đổi vị trí công tác, cải cách thủ tục hành chính... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng.
                                                                                       Thu Huyền
.