Hà Tĩnh: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 09/08/2019, 17:16 [GMT+7]
    Trong hai ngày 8 và 9-8-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 19-11-2018 của Bộ Chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Nội chính Đảng, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng cho gần 300 cán bộ chủ chốt làm, cán bộ công tác nội chính đảng hai cấp của tỉnh.
 
    Dự Hội nghị có các đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật và các hoạt động tư pháp của tỉnh Hà Tĩnh được tăng cường; các vụ việc phức tạp được tập trung giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo chuyển biến về nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể về công tác nội chính; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng yếu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, là trách nhiệm của người đứng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; mục đích của Hội nghị nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, chính quyền về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại địa phương…
 
    Đồng chí đề nghị, các đại biểu nghiêm túc trong học tập; phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu; chủ động nghiên cứu tài liệu; tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại ngành, địa phương, đơn vị để các đồng chí báo cáo viên giải đáp. Sau Hội nghị, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các đại biểu chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị để thống nhất, tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra…
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an báo cáo các nội dung: Nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác tôn giáo và cải cách tư pháp...
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương hoan nghênh, đánh giá cao tinh thần học tập, tiếp thu của các đại biểu dự Hội nghị. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: (1) Tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc Chỉ thị 46-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh - trật tự; Kết luận 32-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình, tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh trên biển, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp… không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ; chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung cơ chế hợp đồng tác chiến giữa công an, quân đội và lực lượng đứng chân trên địa bàn; rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống biểu tình, bạo loạn phù hợp với tình hình mới; bổ sung các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan đảng, chính quyền và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn; (2) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định về nêu gương, giám sát, kiểm soát quyền lực; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (tháng 6-2018), các Phiên họp 15, 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng…; (3) Bám sát Quy định 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chỉ đạo cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; (4) Chú trọng công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đó là, phải “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”; (5) Nâng cao hiệu quả về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; thực hiện hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiến tới phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh vào năm 2020...
 
Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị

    Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an đã cử báo cáo viên chất lượng để truyền đạt những chuyên đề quan trọng tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương để triển khai trong thời gian tới.

Đặng Phước
.