Đại hội Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ Hai, 12/08/2019, 07:45 [GMT+7]
    Ngày 11-8-2019, Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và gần 140 đoàn viên công đoàn Cơ quan dự Đại hội.
   
    Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam và đại diện một số ban chuyên môn thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam.
    
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

     Theo Báo cáo trình bày tại Đại hội của Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2014-2019 Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan và đoàn viên công đoàn đã thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ; hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nghị quyết Đại hội công đoàn Cơ quan khóa I, nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra; hoạt động công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

    Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động; trong các dịp lễ, kỉ niệm ngày truyền thống, ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; tặng quà các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6, tết Trung thu; thăm hỏi, động viên, tặng quà tri ân nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7; tặng quà cán bộ, chiến sỹ của Ban nguyên là Công an nhân ngày truyền thống Công an nhân dân 19-8 và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12; tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…; tổ chức, tham gia các giải thi đấu thể thao nhân các dịp lễ hoặc do Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức…
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Đại hội

    Tuy nhiên, Báo báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Một số đoàn viên công đoàn chưa thực sự chủ động, tích cực trong hoạt động công đoàn; việc triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ còn chậm; chất lượng tham mưu, đề xuất một số vấn đề, lĩnh vực còn hạn chế…

    Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo của Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2014-2019 Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; phương hướng, nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024…
 
   Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2014-2019 đạt được. Thời gian tới, đồng chí đề nghị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: (1) Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn về những thách thức và vai trò, vị trí của công đoàn trong tình hình mới; Ban Chấp hành công đoàn cần tăng cường phối hợp với lãnh đạo các vụ, đơn vị để phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, tâm huyết, sáng tạo, nhạy bén về chính trị…; (2) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; (3) Chủ động phối hợp với lãnh đạo Ban, thủ trưởng các vụ, đơn vị tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia quản lý cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng môi trường làm việc tốt, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; (4) Tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên công đoàn; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Ban cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, giải quyết kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn; (5) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động của công đoàn; chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn cho đoàn viên công đoàn; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Đại hội

     Tại Đại hội, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị đại biểu nêu cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác tốt, uy tín cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024; lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 đưa phong trào công đoàn của Ban Nội chính Trung ương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam chúc mừng kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa I, nhiệm kỳ 2014-2019. Thời gian tới, đồng chí đề nghị, tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước để nhiều đoàn viên công đoàn tham gia; tham mưu giỏi, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức kỹ năng nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được phân công; làm tốt nhiệm vụ chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn; Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 phát huy kết quả đã đạt được, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Nội chính Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 với tổng số 15 đồng chí.  
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024
Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

     Các đại biểu dự Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024 thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung trọng tâm sau: Ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo chuyển biến mới trong công tác tham mưu về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tham mưu, phục vụ hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Công đoàn các cấp; 100% Tổ công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác; xây dựng người cán bộ, đảng viên “Trung thành - Liêm chính - Bản lĩnh - Sáng tạo”; chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể yếu kém; thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; 100% tập thể đăng ký thi đua ngay từ đầu năm; trong đó, phấn đấu đạt 100% đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 20% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến”, trong đó, 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”, có “Chiến sỹ thi đua cấp Ban”; 100% Tổ công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững mạnh” trong đó, ít nhất 50% đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”; 80% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn...

    Đại hội Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn Cơ quan phát huy truyền thống, vượt qua thách thức, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; góp phần tích cực trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Nội chính Trung ương trong tình hình mới.
Đặng Phước
.