Quảng Trị: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023

Thứ Tư, 13/12/2023, 08:02 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023. Đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò đặc biệt quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, trong những năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; chủ quyền biên giới, biển đảo luôn giữ vững. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Các vi phạm, tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập, hoạt động và đạt được kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tích cực trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác này tại địa phương, ngành, đơn vị để Ban Nội chính Tỉnh ủy và các báo cáo viên thảo luận, giải đáp.
Các đại biểu tham dự Hội nghị được quán triệt 04 chuyên đề: Một số kết quả bước đầu hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay; công tác nội chính và cải cách tư pháp; công tác tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy tiếp dân và xử lý đơn, thư.
 
    Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp; nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của cán bộ, công chức, viên chức về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thăng Quyết
.