Bình Định: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024

Thứ Năm, 14/12/2023, 17:06 [GMT+7]
    Ngày 14/12/203, Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
     
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2023, Thường trực,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác, các cơ quan chức năng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trên lĩnh vực công tác nội chính Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung công tác theo dõi, nắm tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo các tình huống, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Do vậy, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững và ổn định; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật tiếp tục được tăng cường, nhiều loại tội phạm và vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý kịp thời. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, hoạt động cải cách tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác.
 
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tình trạng công dân khiếu kiện, tập trung đông người, đơn, thư chậm xử lý, tình trạng tín dụng đen trên địa bàn, công tác quản lý, kiểm soát tàu cá di chuyển ngư trưởng, ... xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị để phối hợp, cùng nhau giải quyết dứt điểm các vụ việc.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp, chủ động nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.  Phối hợp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình xử lý các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Phiên họp, Cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC cấp tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN,TC thành pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục các khó khăn, vướng mắc, có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo kế hoạch đã đề ra.
 
Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình Định vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023
Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình Định vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023
    Đối với công tác Cải cách tư pháp, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Chương trình công tác năm 2024 tập trung hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Chỉ đạo công tác hướng dẫn về nghiệp vụ cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện về công tác nội chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp dân và xử lý đơn, thư. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nội chính trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc còn tồn đọng, kéo dài.  
 
    Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình Định có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
.