Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 1

Thứ Sáu, 15/12/2023, 20:54 [GMT+7]
    Sáng 15/12/2023, tại Hà Giang, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số 1 gồm 14 ban nội chính Tỉnh ủy thuộc khu vực miền núi phía Bắc.
 
    Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thào Hồng Sơn Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang; Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1); Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoà Bình (Cụm phó). Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức 14 Ban Nội chính Tỉnh ủy khu vực miền núi phía Bắc.
    
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trong Cụm thi đua số 1. Các ban nội chính Tỉnh ủy các tỉnh trong Cụm đã chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các ngành nội chính thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 tỉnh trong Cụm tiếp tục được giữ vững và ổn định, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Tham mưu, xây dựng và ban hành 654 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN,TC và CCTP. Tham mưu ban hành 215 văn bản đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh về chủ trương hoạt động và đánh giá kết quả công tác của các cơ quan nội chính ở địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý có hiệu quả các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Số vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được Ban Nội chính các tỉnh tham mưu đề xuất đưa vào diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo 70 vụ; số vụ việc, vụ án được Ban Nội chính tỉnh ủy tham mưu Ban thường vụ chỉ đạo, xử lý dứt điểm 25 vụ; số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực do Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 73 vụ; đã tham mưu Ban Chỉ đạo xử lý dứt điểm 30 vụ.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
    Qua 3 năm thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2023, các  Ban Nội chính Tỉnh ủy các tỉnh trong Cụm đã thường xuyên, quan tâm triển khai tổ chức thực hiện; cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu thi đua so với Kế hoạch đã đề ra; tổng số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực do Ban Nội chính các tỉnh ủy trong Cụm đã tham mưu xử lý 161 (gồm 104 vụ án, 57 vụ việc). Trong đó, số vụ án, vụ việc do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phát hiện và tham mưu xử lý 57 (gồm 21 vụ án, 36 vụ việc); số vụ việc, vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự do Ban nội chính các tỉnh tham mưu xử lý là 120 vấn đề. 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu Kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu Kết luận tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, Hội nghị là cơ hội để các ban nội chính tỉnh ủy trong cụm trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, từ đó tham mưu cho cấp ủy tỉnh các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN, TC kịp thời, hiệu lực, hiệu quả góp phần quan trọng giúp ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội toàn vùng. 
 
Đồng chí Thào Hồng Sơn Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thào Hồng Sơn Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, đại diện các ban nội chính các tỉnh ủy đã chia sẻ kinh nghiệm hay trong hoạt động công tác của địa phương. Nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh; kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình địa bàn, tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự; kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nạo, tố cáo, công tác tham mưu đồng chí đứng đầu cấp ủy tiếp dân, đối
thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Đồng chí Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Đình Phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Giang (Cụm trưởng Cụm thi đua số 1) trình bày báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương và đánh giá cao kết quả các ban nội chính tỉnh ủy trong Cụm thi đua số 1 đạt được trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu, trong năm 2024 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Nội chính Trung ương để tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và PCTN,TC. Tham mưu cho cấp ủy quán triệt, chỉ đạo các cơ quan ở địa phương thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, PCTN,TC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi cộm, không để hình thành các "điểm nóng", bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư.
 
Các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Đình phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và chụp ảnh lưu niệm với các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023
Các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Đình phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và chụp ảnh lưu niệm với các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2023
    Ghi nhận những kết quả thi đua của Cụm thi đua số 1, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Cụ thể: Tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho 03 tập thể; Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên; Sơn La; Lào Cai; Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang; đối với cá nhân: gồm các đồng chí:  Phùng Tiến Quân, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phạm Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên; Ma Ngọc Thuý, Trưởng phòng tham mưu công tác PCTN, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai; Đỗ Xuân Niệm, Trưởng phòng theo dõi công tác PCTN, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La.
 
Các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Đình phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023
Các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hoàng Đình phới, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa, Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương và chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023
    Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 1 đã biểu quyết và bầu Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoà Bình làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2024 và Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên làm Cụm phó.
Tạ Anh Hưng
.