Hà Nam: Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật

Thứ Ba, 22/10/2019, 07:20 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu 2019, Tỉnh ủy Hà Nam tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến 2030; sơ kết 01 năm thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen".
 
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
Một Hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo đúng tinh thần cải cách tư pháp; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn của các cơ quan tố tụng, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, bắt, giam, giữ đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý, giải quyết 420 vụ/647 bị cáo (đạt tỷ lệ 96,8%), trong đó truy tố 419 vụ/646 bị can, đình chỉ 01 vụ/01 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng ngay từ khi khởi tố các vụ án điểm, vụ án phức tạp, tạo sự đồng thuận trong việc đề ra đường lối xử lý; chú trọng việc trao đổi thông tin, tài liệu; chủ động phối hợp giải quyết kịp thời đối với các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, đảm bảo đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử sơ thẩm 425/502 vụ với 627/761 bị cáo. Giải quyết, xét xử phúc thẩm 75/78 vụ với 113/119 bị cáo. Công tác thanh tra được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện theo chương trình công tác thanh tra năm 2019, công tác tiếp công dân được duy trì nền nếp, việc tiếp nhận giải quyết đơn thư đảm bảo đúng trình tự theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.
 
    Toàn ngành thanh tra của tỉnh đã triển khai 297 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 1.848 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 687 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 10.406 triệu đồng và kiến nghị xử lý hành chính 13 cá nhân, đã kiến nghị thu hồi 4.076,8 triệu đồng.
 
    Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.663 đơn thư các loại; trong đó có 302 đơn khiếu nại, tố cáo, với 64 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính, đã giải quyết 25/64 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
                                                                                                  Lê Hiếu
.