Bắc Giang: Một số kết quả công tác nội chính

Thứ Ba, 22/10/2019, 19:24 [GMT+7]
    9 tháng năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phòng chống cháy nổ, cháy rừng, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Công an tỉnh, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các lực lượng liên quan xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn đường cơ động cho Đoàn cán bộ cấp cao Triều Tiên đi qua địa bàn tỉnh về Hà Nội tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
 
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phải xử lý 804 vụ/1.527 bị can; đã xử lý được 741 vụ/1.401 bị can; trong đó truy tố chuyển tòa án nhân dân 728 vụ/1.367 bị can; đình chỉ 4 vụ/6 bị can và tạm đình chỉ 9 vụ/28 bị can.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 769 vụ/1.482 bị cáo và thụ lý kiểm sát xét xử phúc thẩm 256 vụ/414 bị cáo. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang thụ lý 6.629 vụ, việc; đã giải quyết 4.667 vụ, việc (đạt 70,4%); trong đó: thụ lý 802 vụ án hình sự sơ thẩm với 1.464 bị cáo; đã xét xử 673 vụ/1.197 bị cáo; về án dân sự, hôn nhân gia đình thụ lý 3.628 vụ, đã giải quyết 2.760 vụ, còn lại 796 vụ. Án hành chính - kinh tế - lao động thụ lý 281 vụ, đã giải quyết 167 vụ, còn lại 104 vụ.
 
    Toàn ngành thanh tra đã triển khai 104 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 315 đơn vị; 171 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.288 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 20 tỷ 401 triệu đồng và 29.763m2 đất các loại, trong đó: yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước 8 tỷ 405 triệu đồng, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 11 tỷ 996 triệu đồng; xử lý hành chính đối với 03 tập thể, 97 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ, việc/03 đối tượng có sai phạm.
 
    Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 5.869 lượt người đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh giải quyết 4.419 vụ việc; tổng số đơn tiếp nhận trên địa bàn là 5.604 đơn; sau khi phân loại đơn, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 2.184 đơn (khiếu nại 153 đơn; tố cáo 190 đơn; kiến nghị, phản ánh 1.841 đơn), đã xem xét giải quyết xong 1.854 đơn (khiếu nại 117 đơn; tố cáo 137 đơn; kiến nghị, phản án 1.600 đơn), đạt 85%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 141,4 triệu đồng; trả lại công dân 31 triệu đồng; xử lý hành chính 42 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc, 04 đối tượng.
                                                                                                Hồng Hà
.