Thái Bình: Quý III-2019, Cơ quan điều tra tỉnh Thái Bình khởi tố mới 04 vụ/04 bị can về tham nhũng, chức vụ

Chủ Nhật, 20/10/2019, 07:21 [GMT+7]
    Quý III-2019, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. 
 
    Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã ban hành 18 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Đến nay, toàn tỉnh có 107/107 đơn vị, cơ quan hành chính, 1.052/1.052 đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh đã xây dựng, rà soát quy chế chi tiêu nội bộ; các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiến hành xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, quy chế ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, đã tổ chức kiểm tra tại 12 cơ quan, đơn vị. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý III-2019
Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý III-2019 tỉnh Thái Bình
    Công tác cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, đến nay, đã cấp 4.920 chứng thư số cho tổ chức, cá nhân; hoàn thành thiết lập thử nghiệm Cổng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình để thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Các sở, ban, ngành đã rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp trên địa bàn tỉnh 1.797 thủ tục, 100% thủ tục hành chính đã được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc ở các cơ quan, đơn vị; đặc biệt, từ ngày 01-10-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo áp dụng giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ đối với ít nhất 80% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm phiền hà cho tổ chức, người dân. 
 
    Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tinh giản, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, số vị trí phải chuyển đổi theo Quyết định phê duyệt: 151 vị trí với 373 người thuộc đối tượng chuyển đổi; số người đến hạn chuyển đổi là 102 người; đã thực hiện chuyển đổi 89 người (trong đó, quý III đã thực hiện chuyển đổi 76 người). 
 
    Từ ngày 22-6 đến 25-9-2019, Cơ quan điều tra đã phát hiện 7 vụ về tham nhũng, chức vụ, khởi tố mới 04 vụ/04 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình thụ lý và xét xử 01 vụ/02 bị cáo về tội “Tham ô tài sản”.
                                                                                         Nguyễn Thị Khánh
                                                                            9Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.