Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ giáo viên

Thứ Năm, 24/10/2019, 07:27 [GMT+7]
    Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 29/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020 và Kế hoạch số 179/KH-HĐPH, ngày 28/12/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình về thực hiện nhiệm vụ PBGDPL năm 2019 và Chương trình phối hợp về PBGDPL trong nhà trường…
 
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật
   Theo đó, ngày 18/10/2019, Sở Tư pháp Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho giáo viên dạy các môn Giáo dục công dân, Giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng  theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018…
 
    Tại lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ PBGDPL có hơn 120 học viên là giáo viên dạy các môn Giáo dục công dân, Giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được các báo cáo viên Sở Tư pháp Quảng Bình truyền đạt kiến thức pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Hôn nhân và Gia đình, kỹ năng tuyên truyền miệng và viết tin bài; báo cáo viên Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hướng dẫn một số nội dung về công tác tự bồi dưỡng cho giáo viên...
 
    Theo chương trình lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ PBGDPL diễn ra trong 01 ngày. Thông qua lớp bồi dưỡng, các giáo viên sẽ nắm bắt được những kiến thức pháp luật mới, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chuyên môn được đảm nhiệm. Đây cũng là dịp cho đội ngũ giáo viên giao lưu, học tập kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lựa chọn ra phương thức chuyển tải kiến thức pháp luật đến học sinh nhanh chóng, hiệu quả nhất…
Võ Việt Hùng
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.